Douma’s verzoek om schuldbelijdenis verdient behandeling

Nederlands Dagblad, 30 januari 2002

Dat prof. J. Douma een brief aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zou gaan schrijven om herbezinning te vragen inzake de gebeurtenissen rond 1967, was al een tijdje duidelijk. Ik ben er blij mee en ben ervan overtuigd niet de enige te zijn. Zoals zo vaak toont Douma een goede neus te hebben voor wat er in de kerken leeft. Tegelijk vind ik het jammer dat de brief nu pas verschenen is en direct gericht is aan de generale synode. Dat maakt de zaak waar het om gaat kwetsbaarder dan nodig was geweest. Lees verder

Laat God voor zichzelf spreken

Nederlands Dagblad, 22 september 2001

In de top tien van uitdrukkingen van de laatste weken verwacht ik ergens bovenaan twee uitspraken die me samen tegen de haren instrijken. De eerste: Amerika is in oorlog. De tweede: God zegene Amerika. In het spoor van de eerste uitspraak volgt een enorm propaganda-offensief, dat probeert de hele wereld in een simplisme van goed tegen kwaad op te delen. De weg wordt vrijgemaakt voor hard optreden. In het spoor van de tweede zien we een vanzelfsprekend ervan uitgaan dat bij dat alles God zelf aan de kant van de Verenigde Staten staat. Lees verder

Kosten geref. onderwijs zijn gemeenschappelijk probleem

Nederlands Dagblad, 23 mei 2000

De gereformeerden buiten de directe omgeving van de vier grote scholengemeenschappen mogen niet in een bedelaarsrol worden geduwd. De sterk toegenomen kosten van het vervoer naar die scholen zijn het gemeenschappelijke probleem van alle ouders rond die scholen. Dat betoogt ds. W. van der Schee uit Loenen aan de Vecht in een reactie op de ZoZ-reportage onder de kop ‘Retourtje gereformeerde school wordt te duur’ (ND 20 mei). Lees verder