Discussie kerk en Israël: weinig wol

Onderweg, online-artikel 17 februari 2015

Er worden grote woorden gesproken in reactie op het besluit van de GKv-synode te Ede om geen landelijk deputaatschap ‘Kerk en Israël’ te benoemen. Het artikel van Erik de Boer levert daar genoeg voorbeelden van en online zijn een aantal mensen nog veel verder ‘losgegaan’. Ik heb er behoefte aan om wat aan de beeldvorming te doen die door zulke grote woorden ontstaat. Lees verder

Variaties op een synode 8

De Reformatie 89 (2013-2014) 19,406-407 (13 juni 2014)

Wat gebeurt er wanneer een synode begint te beseffen dat zij op een bepaald onderwerp geen overtuigend verhaal meer heeft, maar dat om wat voor reden dan ook niet wil toegeven? Op het moment dat ik dit schrijf, is de einduitslag daarvan nog niet duidelijk, op het moment dat u dit leest waarschijnlijk wel. Laat ik daar eens een keer gebruik van maken, en nu al wat van mijn eigen waarnemingen delen, in de hoop dat als u ze leest duidelijk is dat ik me vergist heb. Lees verder

Variaties op een synode 5

De Reformatie 89 (2013-2014) 15,334-335 (18 april 2014)

Eind maart ontving de synode van Ede bezoek van broers en zussen uit Papua, Zuid-Afrika, Canada, Brazilië, Oostenrijk, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Sri Lanka, Kongo, Kenia, Ierland, Schotland, Engeland, Oekraïne en Zweden. De breedte van de kerk kan je dan moeilijk ontgaan. Toch heeft zo’n bezoek ook iets van een verjaardagsfeestje bij een gemeentelid waar je alleen maar zijn of haar speciale contacten uit de gemeente ziet: kerk-zijn op zijn smalst? Lees verder

Variaties op een synode 2

De Reformatie 89 (2013-2014) 12,262-263 (7 maart 2014)

‘Wat ons drijft is de liefde van Christus.’ Die woorden van Paulus uit 2 Korinte 5: 14 gaf ds P. Niemeijer ons 31 januari mee op de bidstond voor de synode. Het was weldadig dat hij ons die woorden niet maar als opdracht meegaf: zorg er voor dat Christus’ liefde je drijfveer is… Nee, hij ging voor in gebed dat die liefde van Christus ons bij alle werk gegeven zou worden als onze werkelijke drive. Lees verder