Over avondmaal en kerkrecht

Pro Ministerio 44 (2015) 2,5-9

De kern van het evangelie is dat ons iets overkomt. In het duister van kwaad en sterven gaat de zon van Gods genade over ons op. Vanouds wordt dat in de kerk elke zondagmorgen, elk ‘klein Pasen’, gevierd. We laten alles achter en gaan even een uur in de zon zitten, troostend en warmend, verhelderend en kleurrijk. Wat ons overkomt is veel groter dan we kunnen uitspreken. Lees verder

Naschrift

Pro Ministerio, jaargang 30 (2001) 3 (juni 2001)

Amici, Toen ik begin maart het artikeltje over ‘kerkelijke stalking’ schreef had ik niet verwacht dat het zó veel herkenning op zou roepen. Eigenlijk spijt me dat, want het betekent dat de werkelijke situatie nog ernstiger is dan ik uit gesprekken met een aantal collega’s had opgemaakt. Hoe dat ook zij, het ging mij er om dat we in de kerken samen verder zouden nadenken over situaties waarin een predikant in het nauw gebracht wordt door gemeenteleden. In dat kader ben ik uiteraard blij ook met de bovenstaande reactie van De Driehoek. Lees verder

Schepping en sabbat

Pro Ministerio 28 (1999) 4 (september 1999)

Tegen de tijd dat u dit zit te lezen zal in Leusden wel duidelijk zijn geworden wat de komende jaren de ruimte in de kerken is om met elkaar van mening te verschillen over sabbat en zondag. Hoe dat ook zij, ik ga er van uit dat dit geen invloed zal hebben op de ruimte in PM. Min of meer op verzoek van de redactie geef ik hier een bewerking van een tekst die ik een paar jaar geleden eens als bijlage bij een kerkblad in Loenen heb gegeven. Lees verder