Houvast

Structuren in de bijbel

Bij de Tijd, jaargang 8 (1999-2000) 6 (februari 2000)

De bijbel, dat enorme, veelomvattende geheel van zesenzestig verschillende boeken, geschreven binnen een tijdsverloop van een duizend jaar – valt daar op de een of andere manier grip op te krijgen? Kunnen we een grote lijn in de bijbel ontdekken, die ons houvast geeft, zodat we de verhalen en teksten kunnen plaatsen en iets van hun eigenheid begrijpen? Lees verder