Variaties op een synode 8

De Reformatie 89 (2013-2014) 19,406-407 (13 juni 2014)

Wat gebeurt er wanneer een synode begint te beseffen dat zij op een bepaald onderwerp geen overtuigend verhaal meer heeft, maar dat om wat voor reden dan ook niet wil toegeven? Op het moment dat ik dit schrijf, is de einduitslag daarvan nog niet duidelijk, op het moment dat u dit leest waarschijnlijk wel. Laat ik daar eens een keer gebruik van maken, en nu al wat van mijn eigen waarnemingen delen, in de hoop dat als u ze leest duidelijk is dat ik me vergist heb. Lees verder

Evangelie en sociale structuren

Een tijdje geleden postte ik hier een blog met daarin de stelling: ‘Waar vrouwen en mannen op één niveau kunnen opereren hebben we niet te maken met een beïnvloeding van de kerk door ‘de wereld’, maar met een beïnvloeding van ‘de wereld’ door de kerk.’ Het lijkt me goed om één van de gedachtelijnen die deze stelling ondersteunt hier nog eens apart uit te werken. Lees verder

Katholiciteit, tellen en overtuigd wegen

In het ND van 3 oktober pleiten Marinus de Jong en Barend Kamphuis ervoor dat we de discussie over vrouwelijke ambtsdragers ook bezien vanuit de katholiciteit van de kerk: de kerk is, onder meer, van alle tijden, van alle plaatsen en voor alle mensen. Dat levert niet direct een bepaalde positie op in die discussie, maar draagt wel extra afwegingen aan. Dat lijkt mij ook. Maar om wat voor extra afwegingen gaat het dan? En vooral: hoe maak je ze? Lees verder