Preken

When the black breath blows
and death’s shadow grows
and all lights pass,
come athelas! come athelas!
Life to the dying
in the king’s hand lying!

J.R.R. Tolkien, The Return of the King

Vroeger stond je hoog

Een groot deel van je werk als predikant bestaat uit het maken en houden van preken. Preken maak je en houd je in de hoop dat mensen er iets aan hebben voor hun eigen geloof en leven met God. Ze zijn naar hun aard bedoeld om te verspreiden. Gelukkig geeft het internet daar extra mogelijkheden voor. Al jarenlang bewaar ik daarom m’n preek-teksten online. Dat is niet alleen de veiligste backup, maar gelijk dé manier om ze toegankelijk te maken voor iedereen.

De hier gepubliceerde preken kunnen gebruikt worden in zg. leesdiensten: kerkdiensten waar geen predikant voorgaat, maar iemand een preek van een predikant voorleest. Wanneer je dat wilt doen, reageer even bij de preek of meld het even via een email-bericht. Pas rustig de orde van dienst aan. Pas ook vooral de preek zelf aan als je eigen situatie daarom vraagt.

De preken zoals ze hier staan zijn een heel enkele keer bijgewerkt of aangevuld. Gecorrigeerd heb ik niet. De enige selectie die ik toegepast heb is dat alleen de laatste versie van een preek hier te vinden is. Eerdere versies blijven achterwege. Zoals alle predikanten vind ik ook diverse preken die ik ooit gehouden heb als preek niet geslaagd en is mijn mening op diverse punten gewijzigd. Zo is het leven. Voor levende mensen is dat nooit een probleem geweest. Als ik aangeef dat de houdbaarheidsdatum van een preek verstreken is, geeft dat mijn mening weer. Denkt iemand daar anders over, prima; je leest een preek tenslotte op eigen verantwoording. Je loopt hoogstens het risico dat ik het zelf niet meer eens ben met de preek die je van mij leest… Maar een kniesoor die daarop let.