Zacharias Ursinus over het karakter van de reformatorische belijdenissen

Over de breedte van de kerken lijken de discussies over de reformatorische belijdenissen en de binding daaraan de laatste jaren wat tot rust gekomen te zijn. In de vorige eeuw was dit onderwerp zo ongeveer een garantie voor verhitte gesprekken en polemieken. Het was tekenend dat ik in 1997 een compleet classicaal onderzoek aan m’n broek kreeg naar aanleiding van mijn artikel Hoe bedoelt u: fundament? Tijdens dat onderzoek stuitte ik op een boeiende tekst van Zacharias Ursinus (1534-1583), één van de auteurs van de Heidelbergse Catechismus. Op de een of andere manier is het er nooit van gekomen die tekst ergens te publiceren. Allicht de moeite waard het nu hier eens te doen. Misschien draagt het bij aan nog meer rust in deze discussie. Lees verder

Hoe bedoelt u: fundament?

Een reactie op B. Luiten

Bij de Tijd 5 (1996v) 5 (bijlage Fundamenteel) (januari 1997)

De discussie wordt spannend

De discussie loopt. In De Reformatie van 7 december j.l. schreef B. Luiten een reactie 1 op een ‘Tijdwaarneming’ van W.P. Kruijswijk 2 in Bij de Tijd, die op zijn beurt weer reageerde op een artikel van Luiten. 3 De zaak is dan ook belangrijk genoeg: het gaat om de mogelijkheden van (kerkelijke) eenheid tussen de Gereformeerde Kerken (vrijg.), en Christelijke Gereformeerde Kerken en (vooral) de Nederlands Gereformeerde Kerken. Lees verder