De theologen hobbelen achteraan

Kontekstueel. Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú, jaargang 17 (2002-2003) 1,10-14 (oktober 2002)

Wat is er in vrijgemaakt Nederland aan de hand, dat daar opeens zo’n steen in de vijver wordt gegooid als dat artikel van Henk Jasperse? En hoe bijzonder is dat eigenlijk? Speelt er iets aparts in de vrijgemaakt Gereformeerde Kerken of stuiten ze na zoveel jaar gewoon op dezelfde ontwikkelingen als eerder andere kerken? Het Nederlands Dagblad gaf twee kringgesprekken met reactie op ‘de zaak H.J.’, één met vier vrijgemaakte en één met vier niet-vrijgemaakte voorgangers. 1 Vergeleken met alle commotie in vrijgemaakte kring bleken de laatste vier niet bijzonder onder de indruk. Toch een kwestie dat vrijgemaakten hier ook gewoon eens doorheen moeten dus? Of speelt er meer, iets typisch vrijgemaakts? Lees verder