Ik heb jullie geluk voor ogen

Preek over Jeremia 29:11-13

orde avonddienst
welkom
votum en groet
zingen: Opwekking 430
zingen: Psalmen voor Nu 67
zingen: Opwekking 502
gebed
Schriftlezing Jeremia 29:4-14
preek over Jeremia 29:11-13
zingen: Opwekking 618
huwelijksbevestiging Ewout en Susan
zingen: Opwekking 602
gebed
inzameling gaven
zingen: Opwekking 461
zegen

Susan, Ewout, familie, vrienden en bekenden, broeders en zusters, allemaal geliefd in onze Heer, Jezus Christus,

Misschien is dat wel precies het geheim van christen zijn, dat je die stem gehoord hebt en gezocht hebt en gevonden hebt, die stem die zegt: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Het is een stem van achter alle stemmen van mensen en dieren en dingen om je heen. Misschien hoor je eerst niet meer dan de echo van die stem, in het verlangen naar recht en eerlijkheid, naar spiritualiteit, naar schoonheid, en in het diepe verlangen naar relaties van echte liefde. Soms horen bepaalde mensen, profeten, die stem heel duidelijk en geven haar door, zoals hier Jeremia. In ieder geval is het een goede stem, de stem van iemand die zegt: ik wil dat jij gelukkig bent.

Christenen hebben die stem gehoord en de bron ervan gevonden in Jezus, de koning van Israël. Dat is het ’m. Meer niet. Christenen zijn heel gewone mensen, net als Susan en Ewout. Het vreemde zit niet in hen, niet in ons, maar in de stem die ze, we, gehoord hebben, die stem die zegt: ik wil dat jij gelukkig bent, echt, helemaal, niet langer ongelukkig, ook niet stiekem een beetje. Als dat nu eens de laatste stem in je leven zou zijn, de diepste kracht, het laatste wat je hoort als alle andere stemmen in je leven zwijgen: ik houd van je en ik wil dat jij gelukkig bent, wat zou dat betekenen in je leven, in je opstelling, in je bestaan? Denk er even rustig over na. Dat is het geheim van christen zijn, dat die stem, Jezus’ stem, in je leven klinkt als de diepste, de laatste toon: ik houd van je en ik wil dat jij gelukkig bent.

Maar ja, als ik daar even over nadenk, dan hoor ik ook allerlei andere stemmen in me. Ja, ja, makkelijk scoren als je toch fijn blij bent op een bruiloft. Och wat houden we van elkaar, maar wacht een paar jaar en je ziet wat het echt betekent. Of, ja zeg, dat soort illusies en wensdenken zijn we nu toch wel voorbij… Wat is dat voor droom van gelukkig zijn. Vergeet het lekker. Het blijft toch echt sappelen en compromissen sluiten en hoogstens niet al te ongelukkig zijn. Denken dat er zo’n stem is die zegt: ik houd van je en ik wil dat jij gelukkig bent, het zweeft boven de werkelijkheid. Het is naïef en wereldvreemd.

Of ben ik dan toch te cynisch? In ieder geval komt zo’n stukje uit de profeet Jeremia als we net lazen niet heel erg naïef en wereldvreemd bij me binnen. Hij is eerder vrij nuchter. Een deel van het volk Israël is gedeporteerd naar het land Babel, laten we zeggen van Israël naar ongeveer Irak. Ze willen het liefst meteen terug naar huis. En er zijn ook allerlei mensen die zeggen: ja hoor, morgen, overmorgen mogen jullie naar huis terug. Jeremia noemt dat leugens. Wereldvreemde en naïeve praat. Het gaat echt wel zeventig jaar duren, die ballingschap. Wat echt erg is, is ook niet zo over. De Israëlieten moeten kinderen en kleinkinderen krijgen en dan is het nog eens tijd voor het einde van de deportatie. De God die hier spreekt heeft het geluk van zijn volk voor ogen en niet het ongeluk ervan, maar hij is niet de grote tovenaar die al hun wensen meteen in vervulling laat gaan. Eerder is hij de stem op de achtergrond van hun leven, die zegt: uiteindelijk dient alles jouw geluk, daar ga ik voor zorgen. Maar eerlijk, serieus in jouw leven, laten we maar even zeggen volgens die regel van: wat echt erg is, is ook niet zo maar over.

Daar kun je van denken wat je wilt, maar naïef of wereldvreemd is het niet, lijkt me. Je hele leven telt mee, inclusief al die dingen die erg zijn, erg fout, erg verdrietig, erg slecht. Wat er ook gebeurt of gebeurd is, Jeremia hier en vele andere schrijvers in de bijbel verder geven je de stem door van de God die tegen jou zegt: Mijn plan met jullie staat vast: ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Sterker nog: Jezus, zijn Zoon, zegt dit niet alleen, hij bewijst het ook nog eens met daden. Hij gaat liever zelf de dood in onder de last van alles wat erg is, dan dat hij ons er mee laat zitten. Zijn hele leven schrijft het voor je uit: ik houd van je, ik wil dat jij gelukkig bent.

Goed, Susan, Ewout, die stem hebben jullie gehoord en die Jezus zijn jullie gevolgd. Het geeft diepte aan je leven en een besef van geleid worden. Je treft elkaar niet maar toevallig, per ongeluk in die zeilboot. Welnee, er was nog iemand meer in het spel, iemand die van je houdt en die wil dat je gelukkig wordt, Susan, jij met Ewout, en Ewout, jij met Susan. Zijn stem hoor je in elkaar en dus heb je extra zin en extra de moed om samen verder te gaan, wat er ook komt. Hier hoort geen wereldvreemde roze wolk bij. Jullie weten, ook uit de ervaring van verdriet de laatste jaren dat wat echt erg is, echt niet zomaar over is. Maar de laatste stem, de diepste in je leven is die van Jezus: ik houd van je en ik wil dat jij gelukkig bent. Voor hem gaan jullie vanaf vandaag helemaal samen.

En het leuke is dat dit jullie ook de ruimte geeft om er voor andere mensen te zijn. Als dat het geheim is van christenen, dat ze net die relatie méér hebben, dat ze de stem op de achtergrond van het leven echt gehoord hebben, en de persoon er achter gevonden hebben, de God die zegt: ik houd van je en ik wil dat jij gelukkig bent — dan leert dat je telkens weer als het tot je doordringt om je heen kijken naar de andere mensen die jij kent met net zo’n houding. Liefhebben leer je doordat iemand van jou houdt. Christenen willen dat de mensen om hen heen ook gelukkig zijn. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, dat wil het leven typeren van wie Jezus volgt.

Ook daar wijst die oude profeet Jeremia al op. Hij zegt: Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Bidden en werken, mensen in contact brengen met de goede bron van alle leven die je in Jezus hebt ontmoet en maar heel praktisch je inzetten voor anderen, voor de stad, voor de buurt, je portiek. Bidden voor de mensen die je kent en maar heel praktisch attent en behulpzaam zijn, open en eerlijk. Dat soort dingen hoort bij die stem gehoord hebben, die stem achter alle dingen en dieren en mensen. Het hoort bij ontdekt hebben dat het tenslotte de stem van Jezus was, Jezus die zijn leven gaf voor ons, voor jou, voor mij.

Susan, Ewout, jullie vertel ik daar niets nieuws mee, geloof ik. Jullie willen dit zelf ook uitdragen naar de mensen om jullie heen: ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Maar laat het vanavond maar eens even allemaal bij elkaar komen. Die opstelling, dat uit zijn op het geluk van de mensen om je heen, heb je uiteindelijk geleerd van die laatste stem in je leven, van God, van Jezus zelf. Die diepste stem bewijst dat hij het meent, telkens weer, maar vandaag wel heel bijzonder in jullie trouwen. Ik houd van je, ik wil dat je gelukkig bent. Zo klinkt die stem, niet maar voor jullie, niet maar voor een klein groepje mensen, maar voor iedereen. Het is dan ook de stem van Jezus, hoop van de volken. Laten we hem bezingen. Amen.

gehouden in: Amsterdam-ZW, 15 augustus 2008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *