7 Omgekeerd

lezen: Matteüs 13:18-23

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. — Matteüs 13:23

Wanneer God als koning gaat optreden, blijkt alles anders dan je denkt. Hij zet onze wereld op zijn kop. Krijg dat maar eens bij elkaar in je hart. Dat is het punt bij dat begrijpen. Niet dat het verhaal van die zaaier zo moeilijk te volgen is. Alleen: het woord dat gezaaid wordt, is de boodschap dat Gods goedheid sterker is dan slechtheid, zijn liefde sterker dan haat. Dat is de omgekeerde wereld. Vind daar maar eens vruchtbare bodem voor in je hart.

Hij die het kwaad zelf is, is er als de kippen bij om het je af te leren. En trouwens, we maken toch dagelijks mee dat slechtheid sterker is dan goedheid? Stank voor dank. Klappen kun je krijgen. Ontslagen kun je worden. Wat moet je met die zweverigheid? Als jij niet voor jezelf opkomt, wie zal het dan doen? Wie wat wil bereiken, zal er voor moeten gaan. Wie rijk wil worden, kan zich geen geweten veroorloven. Tenslotte zijn we allemaal op onszelf aangewezen.

Toch zaait Jezus zijn boodschap. En Hij leeft die, met huid en haar. Hij is zo eigenwijs als alleen God zelf kan zijn: ‘Heb Ik de wereld niet uit goedheid geschapen? Dan blijft dat de diepste werkelijkheid: mijn goedheid is sterker dan slechtheid.’ Probeer het maar. Als je het leeft, blijkt je diepste verlangen waar, en vindt het wonderlijke vrucht: honderd-, zestig- en dertigvoud.

vraag: Als jij niet voor jezelf opkomt, wie zal het dan doen?
zingen: Liedboek 313 (Een rijke schat van wijsheid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *