5 Sterke verhalen

lezen: Matteüs 13:1-9

Laat wie oren heeft goed luisteren! — Matteüs 13:9

Wanneer God als koning gaat optreden, vertelt Hij sterke verhalen. Je dacht dat dit over een vreemde zaaier ging, die zomaar overal en nergens graan neergooide. Het was spannend, maar gelukkig liep het goed af. Toen bleek dat het over jou ging. Of heb jij geen oren? Nu is het het verhaal van jouw leven. En hoe je ook reageert, het blijft het verhaal van jouw leven.

Zeker, je kunt nog steeds kiezen. Wat Jezus zegt, je kunt het van je laten afglijden. Je kunt het mooi vinden, maar niet echt tot je laten doordringen. Je kunt het fascinerend vinden, maar veel te druk zijn met overleven of met veel geld verdienen om er echt iets mee te doen. En je kunt het tot je door laten dringen en een leven gaan leiden dat past bij dit goede nieuws: Gods goedheid is sterker dan slechtheid, zijn liefde is sterker dan haat. Je zult merken dat zo’n leven wonderlijk vruchtbaar is.

Maar wat je ook kiest, nu je dit verhaal helemaal uitgelezen hebt, gaat het over jou. En met dat je je identificeerde met die zaaier, weet je ook wat de enige manier is waarop het verhaal goed afloopt. Het verhaal verandert niet meer. De koning heeft er zijn laatste oordeel al in uitgesproken. Jij bent de enige die nog kan veranderen en van plaats kan wisselen in het verhaal van je leven. Wat let je? Honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig — het is de moeite waard.

vraag: Waar zit jij ergens, in het verhaal van de zaaier?
zingen: Liedboek voor de Kerken 54 (Een zaaier ging uit om te zaaien)
of Liedboek 422 (Laat de woorden die we hoorden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *