Voor de rest van mijn leven…

Preek over Handelingen 1:1-14

orde morgendienst
welkom
zingen: Psalm 95,1.2
zingen: Opwekking 430
votum en groet
stil gebed
zingen: Opwekking 612
gebed
Schriftlezing Handelingen 1:1-14
preek over Handelingen 1:1-14
luisteren: Psalmen voor Nu 145
getuigenis Alpha-team
zingen: Opwekking 488
geloofsbelijdenis van Nicea
zingen: Opwekking 475
gebed
mededelingen
inzameling gaven
zingen: Opwekking 585
zegen

Bestaan ze nog, die bedrijven zoals je ze vroeger had? Als je er eenmaal bij zat, zat je voor de rest van je leven goed. Shell had vroeger zo’n naam. En de oude PTT. Nog langer geleden was de overheid ook zo’n werkgever. Was je eenmaal binnen, dan was je kostje gekocht. Relatief goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden, allerlei extra’s voor jezelf en voor je kinderen, en na afloop een goed pensioen. Mensen wilden er maar al te graag werken. Wie er bij was had iets bereikt. Die meneer daar, die werkt bij Shell. Nou, nou. Die mevrouw heeft haar MO-akte gehaald en geeft nu les op een HBS. Dan was je wat en je kon er op rekenen dat je wat bleef ook.

Het lijkt er op dat die tijd behoorlijk voorbij is. Niet alleen weet je bij de bedrijven zelf maar nooit. In onze wereld vol agressief kapitalisme is de continuïteit van een bedrijf lang niet meer zo belangrijk als de winstgevendheid. Reorganisaties komen en gaan dus. We zijn er ook niet meer zo op ingesteld. Eerder rekenen we er op dat we ergens een aantal jaren werken en dan hoppen we naar een andere job, liefst beter. Toch is er nog wel een restant van over. Ik denk dat iedereen hier die ergens werkt op het eigen werkterrein wel een bedrijf of wat weet dat echt de moeite waard is, een winning company, waar je graag bij zou werken. Want als je daar zit, nou, dat staat op je cv, dat gaat de rest van je werkzame leven mee. Met universiteiten heb je trouwens net zo iets. Iedere student weet wat de topuniversiteit op het eigen vakgebied is. En vanuit je opleiding kijk je extra rond naar een bedrijf voor je stage dat je ook echt verder helpt. Als het eens zou lukken bij dat topbedrijf binnen te komen, nou…

Dat gevoel wil ik vanmorgen hier eens even oproepen, dat gevoel van: ja, als ik daar bij zou zitten, dat zou nog eens wat zijn; dat zou de rest van mijn leven een boost geven, dan was m’n kostje gekocht, dan moest het wel heel gek gaan wil het niet prima met me aflopen. Want dat gevoel past prima bij waar het vandaag om gaat: de hemelvaart van Jezus. Je zou ergens best kunnen zeggen dat met hemelvaart Jezus’ eigen bedrijf begint. Jesus & Co gaat nu van start. De publieke lancering volgt met Pinksteren, maar alles is nu klaar. De eerste werkers hebben hun instructie. Nu gaat Jezus officieel de directeur worden. Hij gaat naar de hemel. En de hemel is echt niet maar een fijne rustplaats voor overledenen en zo. In de bijbel is de hemel vooral de bestuurskamer van de hele werkelijkheid. Wat daar besloten wordt wordt op aarde uitgevoerd en desnoods in het groot heelal. Onder Jezus’ directie gaat zijn wereldomspannend bedrijf van start. Dat is hemelvaart.

Jezus spreekt hier in Handelingen natuurlijk niet in dat beeld van een bedrijf. Hij spreekt met zijn leerlingen over het koninkrijk van God, over wat het betekent als de levende God zijn koningschap over de wereld gaat uitoefenen. Wat dat uiteindelijk betekent is de leerlingen wel duidelijk. Ze duiden dat aan met dat Jezus het koningschap van God over Israël gaat herstellen. Niet meer de keizer in Rome, niet meer Herodes, niet meer allerlei overheersers zijn de baas over Israël, maar alleen nog God zelf. Als dat moment is aangebroken zal de hele wereld recht gezet zijn, alle onrecht en onderdrukking uitgebannen, en maken alleen nog liefde en trouw de dienst uit. Als dat moment er is zal Jezus’ werk zijn doel bereikt hebben en komt hij terug op aarde om dat tot in alle eeuwigheid te vieren. Tot dat moment loopt Jezus’ grote project op aarde. Hij is koning in de hemel en leidt alles naar dat doel, roept zoveel mogelijk mensen om daarheen mee te gaan en schakelt alle hemelse machten en krachten in om die nieuwe schepping vorm te geven.

Maar neem dat nu eens even in dat beeld van een bedrijf. Met hemelvaart wordt Jezus officieel directeur en Jesus & Co gaat van start. En hij krijgt niet maar een kamer bovenin zo’n kantoor-kolos aan de Zuid-As. Zijn directie-kamer is de bestuurskamer van de werkelijkheid, waar echt alle informatie binnenkomt, waar alle macht en kracht geconcentreerd is en waarvandaan iedereen gezien wordt en aandacht kan krijgen. Van daaruit gaat hij zometeen de heilige Geest op aarde uitstorten om zijn werk explosief in gang te zetten en in gang te houden. Nou ja, stel je er iets bij voor en je begrijpt ook: als dit geen winning company is, dan bestaan die sowieso niet. Als jij dus iets serieus met de rest van je leven wilt, moet je hierbij zijn. Zorg dat je erbij komt. Als ergens je kostje gekocht is, dan hier. Het blijft zelfs niet maar tot je pensioen, het blijft tot in eeuwigheid. Ik zou zeggen: er is niks vreemds aan als je minstens zoveel energie steekt in bij Jesus & Co gaan werken als je vanzelf steekt in je intermenselijke carrière.

Goed, wat is dat voor bedrijf, dan? Wat fabriceert Jesus & Co? Nou ja, daarvoor moet je dus weer even terug naar dat spreken in Handelingen over het koninkrijk van God. Dat is voor mensen in Nederland anno nu een beetje een formule als e=mc2. Je vermoedt dat het iets betekent, maar wat precies is onduidelijk. Voor Joden in Jezus’ eigen tijd betekende het eenvoudig dat het moment zou aanbreken dat God als koning van de werkelijkheid zou gaan optreden, actief zou worden en ingrijpen. De God van het recht zou op aarde het recht gaan herstellen, de God van de liefde zou op aarde liefde laten heersen en de God van de trouw zou alle ontrouw en verraad, teleurstelling en gebrek van de aarde wegdoen. Zijn volk Israël zou gered worden uit alle onderdrukking en weer in vrijheid en vrede leven. Uiteindelijk had dit kosmische proporties. Dit kan niet tot stand komen op een klein plekje aarde, al was het maar omdat het Joodse volk intussen zo ongeveer overal verspreid was. Als God als koning zou gaan optreden zou de hele werkelijkheid recht gezet worden, eindelijk. Nou, je zou kunnen zeggen dat Jezus precies daarvoor naar de hemel gaat. Hij krijgt de regie over dat gebeuren. De kortste aanduiding van wat Jesus & Co fabriceert is dan ook eenvoudig: wat gemaakt wordt is een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe aarde hier, waar het goed leven is.

Wat doen mensen daarin? Wat voor soort werknemers worden gezocht voor Jesus & Co? Nou, dat is heel apart. Jezus zegt hier in Handeling tegen zijn leerlingen dat ze zijn getuigen zullen zijn, over heel de aarde. Ze zullen gaan vertellen van Jezus, van waar hij mee bezig is, van wat hij gedaan heeft en wat hij zal doen. Verder niet. Je zou kunnen zeggen: Jezus vraagt geen productiepersoneel, hij vraagt alleen verkopers. Die nieuwe werkelijkheid maken, dat doet hij zelf, daar heeft hij hemels personeel voor. Maar die nieuwe werkelijkheid aan de man brengen, daarvoor stuurt hij zijn mensen op aarde uit. Als ze de hele aarde over gegaan zijn en zoveel mogelijk mensen erbij geroepen hebben, komt hij zelf met zijn kant en klare nieuwe werkelijkheid. Mensen hoeven de nieuwe wereld niet te maken, niet in elkaar te zetten. Ze mogen die ontvangen. En ze moeten er van vertellen en er voorbeelden van geven, getuigen kortom.

Even iets uitvergroten hier. Bij Jesus & Co gaan werken betekent allereerst vertellen van Jezus. Vertellen dat de wereld niet zo plat is als we haar soms ervaren. Er zijn niet maar de machten van de economie, de politiek, de schaarste en de verdeling van de goederen. Er zijn niet maar menselijke machthebbers die de dienst uitmaken en mensen die doen wat zij willen. Er is ook niet maar een wereld die schokt en kreunt en vervalt en uit elkaar valt. Er is nog iemand in de hemel die werkelijk de dienst uitmaakt op aarde. In de tijd van Handelingen betekende dat meteen: niet de keizer is de laatste gezaghebber, Jezus is dat. Je buigt dus niet voor de keizer. Jezus gaat ervoor zorgen dat jouw leven zin en betekenis heeft, veel meer dan de voorbijgaande heerser van dit of dat moment. Hij vergeeft je kwaad, hij maakt je vrij van wat je bindt, hij leidt je naar goed leven. Hij haalt je weg uit het leven van vergankelijkheid en verval, en maakt dat je voor altijd in leven blijft. Vertel ervan hoe dat je leven eindeloos verruimt.

Maar het betekent ook voorbeelden geven van waar het in dat nieuwe leven bij Jezus dan om gaat. We gaan naar een wereld waarin liefde en recht en trouw alles bepalen. Goed. Wat zou dat vandaag kunnen betekenen? Wat betekent leven uit liefde nu als jij met de mensen om jou heen omgaat? Wat doe je dan? Wat zeg je dan? En wat niet? Doe dat maar alvast. Het is hier het eindresultaat nog niet, en wij maken dat eindresultaat hier ook niet, maar wil je een beetje verkopen, dan moet je toch ook een staaltje, een voorbeeld kunnen laten zien. En dus aandacht geven, dus volhouden, dus geduld hebben, dus zachtmoedig zijn, dus vriendelijk zijn ook tegen onvriendelijke mensen, dus maar eens niet op je recht staan, dus… Het houdt allemaal de eenvoud van: oké, je wilt naar de hemel, naar de nieuwe werkelijkheid waar recht, liefde en trouw alles bepalen, nou, leef dan maar alvast zo. Dat is de beste manier om ook anderen te laten zien dat het de moeite waard is. Het is de moeite waard. Je doet mee in de grootste winning company die er op aarde bestaat. De rest van je leven (tot in eeuwigheid) is er je kostje mee gekocht.

Nog een ding dan, hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden hier? Wordt er nog een beetje voor je gezorgd als je bij Jesus & Co aan het werk gaat? Nou, ik zou zeggen: behoorlijk. Jezus kondigt hier aan dat hij zijn leerlingen zijn Geest zal geven, dat wil zeggen dat hij het hen mogelijk zal maken vol energie in zijn geest te werken. Hij zal hen bezielen, creatief maken, uitwegen laten ontdekken, kracht geven, goede ideeën bij hen op laten komen, hen permanent toerusten om goede verkopers van hem te zijn. Maar dat is lang niet alles. Wanneer je de bijbel er verder op naleest vind je ook nog dat Jezus zelf helemaal op zijn mensen betrokken blijft en, zoals dat dan heet, voor hen pleit. In de grote bestuurskamer van de werkelijkheid is hij er om voor ons te spreken als het gaat om de vraag wat ons overkomt, wat we meemaken en wat we te verstouwen krijgen. Je krijgt sowieso in dienst van Jezus je leven je toevertrouwd door God zelf, adem voor adem, minuut voor minuut. Maar Jezus zelf bemoeit zich daarmee. Wat er in jouw leven gebeurt is altijd eerst punt van overleg geweest tussen Jezus en zijn Vader in de hemel. Hij schat in dat jij dat aan zult kunnen wat je overkomt. Hij vertrouwt jou toe dat je kunt hanteren wat je meemaakt. Hij geeft aan: ja, dat is goed voor haar, voor hem. Daarmee zal ze des te beter over mij kunnen vertellen, al is het na afloop. En zo door. En dat vanuit de laatste plaats waar alles in de realiteit onder valt. Er is geen tekort aan macht bij Jezus, en geen tekort aan liefde. De rest van je leven (tot in eeuwigheid) is bij Jezus echt je kostje gekocht.

Goed, daarmee zijn we wat mij betreft terug bij het begin. We vinden het maar al te logisch dat mensen willen werken bij een topbedrijf. Als het even kan doen we ons uiterste best om zo’n plek te krijgen. Nou dan, als het om de rest van jouw leven gaat, er is één ongelofelijk winning company. Die staat onder directie van Jezus zelf in de hemel. Zorg dat je erbij komt. Je leven krijgt er zin door tot in eeuwigheid. Begin maar met vertellen en met goed leven. Het zal voltooid worden voor altijd als Jezus verschijnt met het eindresultaat van zijn werk, een nieuwe werkelijkheid die blijft tot in eeuwigheid. Amen.

gehouden in: Amsterdam-ZW, 1 mei 2008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *